בית הדין

בית הדין

בית הדין התחיל לפעול בחשוון תשע"ב, הדיונים בו נערכים ע"פ חוק הבוררות, בצורה מקצועית ויסודית. לבית הדין מגיעים בעלי דין מהישוב ענב, מכלל השומרון ואף משאר רחבי הארץ. כמו כן בית הדין נותן מענה למאות שאלות מכל רחבי הארץ בעיקר בתחום הממונות והמעמד האישי.
בשנת תשע"ו, עם סיום לימודי חושן המשפט של חלק ניכר מהאברכים הוחלט להרחיב את הפעילות של הבית הדין, ולשם כך בית הדין עשה ערב גדול עם גדולי הדיינים, וכמו כן, הוציא דפי התקשרות מסודרים עם בית הדין.