שאל רכב והתחמם המנוע

18 viewsשאלות ותשובות
0

אדם שאל רכב ונסע בו באופן סביר וראוי. לפתע כבה מנוע הרכב ורק אז שם לבו לכך שהמנוע התחמם וכמובן שהמנוע ניזק.
האם צריך לשלם על נזק זה, ואם כן, כמה?

Changed status to publish
0

במקרה מעין זה, יש לברר האם הדין הוא שהשואל חייב לשלם כדין שואל שחייב באונסים, או שמא במקרה כזה פטור כדין בהמה שמתה מחמת מלאכה, שבכך גם שואל פטור.
ואכן בעניין הנסיעה עצמה שהייתה כראוי, ודאי שהדין הוא כמתה מחמת מלאכה, ולכאורה הוא צריך להיות פטור מתשלום.
אלא שיש לדון האם אדם צריך לשים לב למד החום, ואם כן הוא פשע בכך שלא ראה שמד החום מראה על חום יתר, וחייב לשלם, או שאין דרך האנשים לעקוב אחר מד החום במשך כל זמן הנסיעה אלא רק מדי פעם, בכל כמה דקות, ואם כן, לא פשע בכך שלא שם לבו למד החום, ויהיה פטור מלשלם על הנזק כדין מתה מחמת מלאכה.
ואחר הבירור והעיון בדבר פשוט שאין דרך העולם לעקוב בקביעות אחר מד-החום של המנוע, וגם אם יש מי שמסתכל לעתים קרובות מ"מ אינו יכול לפתור את הבעיה באופן מוחלט שהרי במקרה שנקרע צינור המים או שמשאבת המים התקלקלה הרי שחום המנוע עולה מיד (מלבד בימות החורף הקרים כשהוצא הטרמוסטט) ובפרק זמן קצר המנוע יכול להינזק.
ועוד יש לומר שתקלות כאלה אינן קורות ברגע אלא זהו נזק מצטבר שמסתיים בשלב מסוים, ונמצא שהמשאיל השאיל לו רכב עם תקלה, וכתב הרמ"א בהגה (חו"מ שמ א) שאונס שחייב בו השואל זהו דווקא אונס שבא מחמתו אבל אם בא האונס מחמת המשאיל בכך השואל פטור, ואם סיום הנזק נעשה ברשות השואל כאשר השתמש באופן ראוי הרי שאין לו כל אשמה בכך ועל זה אמרו רבותינו ש"מתה מחמת מלאכה" פטור, וכמו שפסק מרן בשו"ע (חו"מ שמ א).

Changed status to publish
גלילה לראש העמוד